Jakékoliv informace přijmou policisté na lince 158.